:

كيسه زباله هاي توليدي گروه طوفان پلاستيك

كيسه زباله

 

نام محصول نام تجاری سايز تعداد در بسته تعداد در کیسه وزن بسته
كيسه زباله طوفان بزرگ 65*80  10 150   150 گرم
كيسه زباله طوفان متوسط 55*70  10   200  110 گرم
كيسه زباله میلان 55*70  10   250  100 گرم
كيسه زباله طوفان رولی آبی 70*90  3*10   24  380 گرم
كيسه زباله طوفان رولی سبز  55*80 3*14  24  380 گرم
کیسه زباله طوفان رولی زرد 50*70 3*18 24 380 گرم